Úspory energií ve společnosti PB SCOM, s.r.o.

Rok realizace

2011

Celkový rozpočet projektu

3 965 000 Kč

Výše dotace

1 982 000 Kč

Dotační titul

OP Podnikání a inovace

Zadavatel

PB SCOM s.r.o.

Popis projektu

Projekt je po podpisu dohody o přidělení dotace. Před výběrovým řízením. 

Předmětem projektu je provedení energetických opatření na hale firmy PBSCOM, s.r.o., která povedou ke zvýšení energetické efektivity využívání objektu, který bude sloužit jako sídlo firmy a zázemí pro údržbu stavebních strojů. Objekt dříve sloužil jako opravna zemědělských strojů.  Objekt se skládá z haly a sociální přístavby, které v současném stavu neodpovídají požadavkům na úsporné hospodaření s energiemi. Předně bude provedeno zateplení obvodového pláště haly a sociální přístavby objektu. Provedeno bude dále zateplení stropu v hale a výměna luxferových světlíků a okenního pásu nad vraty s jednoduchým zasklením za plastová okna s vakuovým dvojsklem. Dále bude provedena výměna stávajících oken v sociální přístavbě. Dalším opatřením bude výměna stávajících 7 kusů ocelových otvíracích vrat.  Bude provedeno vytápění haly nástěnnými plynovými teplovzdušnými jednotkami a sociální části prostřednictvím závěsného teplovodního plynového kondenzačního kotle. Na objektu budou osazeny panely pro solární ohřev teplé užitkové vody s 300l zásobníkem TUV a přídavným dohřevem pomocí plynového kotle sociální přístavby. Dále bude zřízen rozvod nízkotlakého plynu v hale a sociální části, který bude sloužit pro přívod plynu k teplovzdušným jednotkám vytápění haly a plynovému kondenzačnímu kotli v sociální přístavbě objektu. 

Kontakt

Jiří Pavlistík, pavlistik@pbscom.cz