Veřejná prostranství v obci Zámrsky

Rok realizace

2009

Celkový rozpočet projektu

4 762 660 Kč

Výše dotace

4 286 394 Kč

Dotační titul

Program rozvoje venkova

Zadavatel

Obec Zámrsky

Popis projektu

Kompletní řešení veřejných prostranství v obci Zámrsky - rekonstrukce chodníků, parkové úpravy výsadba zeleně, infrastruktura - nové osvětlení, technika na údržbu zeleně.

Kontakt

Arnošt Pala, starosta obce, tel. 581 623 536