Vodní nádrž Vysoká

Rok realizace

2009

Celkový rozpočet projektu

1 754 876 Kč

Výše dotace

1 342 479 Kč

Dotační titul

OP Životní prostředí

Zadavatel

Ing. Leopold Vrána, Vysoká

Popis projektu

Obsahem projektu je vybudování malé vodní nádrže, která bude zajišťovat akumulaci vody v krajině, dále bude umožňovat retenci vody v zásobním prostoru nádrže. Vodní nádrž nebude sloužit pro intenzivní chov ryb. Do klasifikace malých vodních nádrží lze vodní nádrž zařadit do malých vodních nádrží. S funkčního hlediska lze tuto vodní nádrž zařadit do nádrží krajinotvorných, včetně ochranné funkce retenční nádrže s malým zásobním prostorem.

Kontakt

telefon: 724216772, e-mail: leopold.vrana@multip.cz