Vybavení nové dílny autoservisu

Rok realizace

2009

Celkový rozpočet projektu

710 150 Kč

Výše dotace

299 500 Kč

Dotační titul

Program rozvoje venkova

Zadavatel

Jiří Hasilík

Popis projektu

Projekt řeší vybavení nové autodílny.