Vzdělávání pro rozvoj regionu

Rok realizace

2008

Celkový rozpočet projektu

233 400 Kč

Výše dotace

233 400 Kč

Dotační titul

Program rozvoje venkova

Zadavatel

Mikroregion Hranicko

Popis projektu

Projekt připravený Sekretariátem MR Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou. Žádost o dotaci na realizaci 8 seminářů zaměřených na přípravu a realizaci projektů, rozvoj podnikání, tvorbu podnikatelského plánu apod. byla podpořena z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Celkový rozpočet činí cca 230.000,- Kč

Kontakt

Manažerka rozvoje

Ing. Marcela Tomášová

mobil: (+420) 739 430 576