Za krásami městské památkové zóny Hranice

Rok realizace

2008

Celkový rozpočet projektu

3 229 896 Kč

Výše dotace

2 497 960 Kč

Dotační titul

ROP

Zadavatel

Město Hranice

Popis projektu

Zpracování Studie proveditelnosti do Regionáního operační program NUTS II Střední Morava opatření: 3.2. Veřejné infrastruktura a služby. Projet byl schválen k financování v roce 2008.

Kontakt

Ing. Olga Trčková, e-mai: olga.trckova@mesto-hranice.cz, tel: 581 828 207