Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice

Rok realizace

2012

Celkový rozpočet projektu

33 230 716 Kč

Výše dotace

19 613 716 Kč

Dotační titul

Mze

Zadavatel

Mikroregion Hranicko

Popis projektu

Stavba řeší zásobování pitnou vodou v obcích Středolesí, Uhřínov, Boškov, Potštát.

Kontakt

Ing. Marcela Tomášová, tel. 739 430 576, m.tomasova@regionhranicko.cz