Bezplatné konzultace

 • upřesnění projektového záměru, rámcové ověření financovatelnosti z dotačních zdrojů, poradenství ohledně dalšího postupu

Zpracování žádostí o dotace

 • zajištění kompletní přípravy na využití finančních prostředků z fondů EU v období 2008 – 2013, zpracování žádostí o financování projektů z tuzemských či evropských dotačních programů včetně povinných příloh
 • zpracování projektové žádosti
 • příprava a zpracování povinných příloh: studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy (CBA), logický rámec, analýza rizik, harmonogram projektu apod.
 • realizace anketních a dotazníkových šetření, sociologických průzkumů

Dotační management

 • zajištění řízení a koordinace projektů včetně zajištění komunikace s řídícím orgánem a zajištění administrativy spojené s realizací projektu
 • příprava a realizace zadávacích řízení v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách včetně navazujících novelizací
 • zpracování výkazu a příprava žádosti o platby
 • monitorování a hodnocení realizace projektů

Strategické plány rozvoje

 • příprava plánů rozvoje obcí, regionů, organizací
 • hodnocení a aktualizace plánů rozvoje obcí, regionů a organizací
 • poradenství při realizaci plánů

Komplexní poradenství mikroregionům

 • zpracování, hodnocení a aktualizace strategií rozvoje mikroregionů
 • zpracování plánu realizace projektů meziobecní spolupráce včetně analýzy financování z vnitřních zdrojů a z dotačních programů
 • kompletní příprava projektů meziobecní spolupráce
 • informační a propagační kampaně
 • příprava projektů mezinárodní spolupráce

Komplexní poradenství místním akčním skupinám

 • příprava a aktualizace Strategických plánů LEADER
 • monitoring a hodnocení implementace programu LEADER
 • zajištění facilitací pracovních skupin a veřejných projednání
 • příprava projektů mezinárodní spolupráce

Komunitní plánování projektů se zapojením veřejnosti

 • zajištění organizace a facilitace veřejných projednání
 • organizace plánovacích víkendů
 • anketní a dotazníková šetření
 • propagační a informační kampaně

Facilitace veřejných projednání a pracovních skupin

 • facilitace a moderování pracovních skupin a veřejných projednání