MAS Hranicko prodlužuje obě výzvy OPŽP

27. 9. 2019

MAS Hranicko po konzultaci s Řídicím orgánem OPŽP posouvá data uzavření 1.Výzvy MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES a 2.Výzvy MAS Hranicko-OPŽP-Sídelní zeleň. 


Uzávěrky obou výzev jsou posunuty  na čtvrtek 31.10.2019 na 23h59min. Veškeré změny jsou v přiložených výzvách vyznačeny červeně. 


Aktuální modifikované výzvy jsou také doplněny do sekce Dotační programy MAS 2016-2020, MAS-OPŽP, 1. výzva a 2. výzva. 


V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na níže uvedenou projektovou manažerku MAS (tel. 731 456 266).

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz