MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele v 6. výzvě Podpora zaměstnanosti II.

7. 10. 2019

MAS Hranicko v září provedla výběr žádosti o podporu, podané do 6. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na Podporu zaměstnanosti II. Výzva na toto opatření byla vyhlášena již podruhé, do výzvy byly opakovaně podány 2 žádosti žadatelů Mikroregion Hranicko a ŠEDOVÁ clean service – Olomoucko, z.ú.

Obě podané žádosti splnily podmínky věcného hodnocení, Výborem MAS byl k realizaci vybrán projekt Mikroregionu Hranicko s rozpočtem projektu přes 6 mil.Kč, druhý projekt byl z důvodu nedostatečné alokace výzvy, která finančně nestačila na podporu obou žádostí, zařazen na seznam náhradních projektů (viz příloha Pořadí projektů po ukončení hodnocení MAS). 

Projekt žadatele Mikroregion Hranicko byl v září předán managementem MAS na Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení bude následovat vydání právního aktu, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace a její finální výše. Po obdržení právního aktu se bude moci žadatel pustit do realizace projektu. Vybraný projekt je  plánován jako dvouletý, nejzazším datem pro ukončení realizace projektu je 31.12.2022.

Vybraný projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti na Hranicku“ je zaměřen na podporu osob z cílových skupin, která povede ke zlepšení jejich postavení na trhu práce. V rámci projektu budou pro tyto osoby vytvořena tzv. adaptační pracovní místa, díky nimž si osvojí pracovní návyky, obdrží motivační, psychologické a finanční poradenství, absolvují praktické kurzy a budou mít možnost získat také rekvalifikaci. Pracovní náplň na adaptačních pracovních místech bude různorodá, a to podle schopností, dovedností a dosavadních pracovních zkušeností účastníků. Může se jednat o práci na vzhledu obce a při údržbě veřejné zeleně, práci v knihovně či výpomoc při různých administrativních pracích, vždy s ohledem na individuální přístup ke každému účastníkovi. Projekt byl připravován na základě konzultací s Úřadem práce v Hranicích. Členy realizačního týmu projektu jsou taktéž zástupci jednotlivých obcí, v nichž budou zřízena pracovní místa. 

Gratulujeme žadateli k úspěšné žádosti a přejeme mu hodně zdaru při realizaci projektu!

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz