MAS Hranicko vyhlásila 8. výzvu z IROP na infrastrukturu sociálního podniku

26. 8. 2019

MAS Hranicko dne 26. 8. 2019 vyhlásila 8. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (investiční podpora).  Souhrnná alokace výzvy činí 1 370 020 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků. Výzva potrvá až  do 30. 9. 2019 do 16h, poté se uzavře. 


Informační seminář pro žadatele k vyhlášené 8. výzvě se uskuteční v úterý 3.9. 2019 od 14 h v sídle MAS (Kunzova vila - Zámeček), Tř. 1. máje 328 v Hranicích. 


Cílem výzvy je opětovně (výzva je vyhlašována podruhé) podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. 


Ve výzvě je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Region Hranicko prozatím nemá ve větší míře zkušenosti s provozem sociálního podniku, jedná se tedy o pilotní program podpory, jehož cílem je prověřit životnost a funkčnost tohoto způsobu podnikání v místních podmínkách. Úspěšná realizace pilotního projektu se tak může stát příkladem dobré praxe pro ostatní subjekty v území. 


V této výzvě jsou podporovány následující aktivity:


1. Vznik nového sociálního podniku a to buď založením nového podnikatelského subjektu nebo rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. 


2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: 


- rozšíření nabízených produktů a služeb, 


- rozšíření prostorové kapacity podniku, 


- zavedení nových technologií výroby, 


- zefektivnění procesů podniku. 


Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením podniku. 


Pro příjemce jsou závazné principy sociálního podnikání (jejich naplňování bude sledováno po celou dobu realizace a následné udržitelnosti projektu). Principy sociálního podnikání jsou podrobněji popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD, které naleznete mimo jiné v přílohách této aktuality. Veškeré další informace k připravované výzvě najdou žadatelé na stránce  http://www.regionhranicko.cz/sclld v sekci Program MAS-IROP, kde je zveřejněna výzva včetně příloh, v nichž jsou uvedena kritéria, podle kterých budou projektové žádosti hodnoceny. 


Žádosti o podporu podávají žadatelé přes portál MS2014+. 


Krátká videa (celkem 8 spotů), která Vás provedou jak ideovými tak praktickými aspekty sociálního podnikání v České republice jsou ke shlédnutí na youtube kanále s názvem Podpora sociálního podnikání Česká republika:


https://www.youtube.com/channel/UCITpAlIMPLybGjngqBuBseA


Komplexní informace o sociálním podnikání naleznete také na stránkách https://ceske-socialni-podnikani.cz/, kde lze najít adresář již fungujících sociálních podniků v ČR, metodické materiály a rady "jak na to", případně si  zjistit možnost stáže v takovémto podniku. Manuál  "Jak založit sociální podnik" je vložen do příloh této aktuality. 


V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte projektovou manažerku MAS. 

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz