ENSURE projekt – Závěrečné projektové setkání ve Slovinsku

5. 6. 2019

Projekt „Evropské sítě pro hospodářskou kohezi a solidaritu ve venkovských oblastech – zkráceně ENSURE, který odstartoval v roce 2017 se nyní blíží do svého finále. Šesté, závěrečné setkání s názvem „Zhodnocení a vytvoření ENSURE sítě neziskových organizací“ se koná ve dnech 5.-7. června 2019 ve Slovenské Bistrici ve Slovinsku. 


Během třídenního setkání, kterého se zúčastní zástupci ze 13 evropských zemí se zaměříme na otázky, které tvoří osu celého projektu: Jak se lépe seznámit s Evropskou unií, jak ji přiblížit širšímu okruhu občanů a jak porozumět hlavním otázkám a výzvám, kterým Evropa v současné době čelí? Projekt se soustředí také na klíčovou otázku „jak přiblížit Evropu a Evropskou unii blíže lidem na venkově, respektive jakým výzvám evropský venkov čelí? Na tyto otázky budeme opětovně hledat odpovědi i na tomto setkání. 


První den je na programu rekapitulace všech akcí, které v rámci projektu uspořádali projektoví partneři. Shrneme si hlavní body a témata, kterým jsme se věnovali na předchozích pěti setkáních. Zaměříme se také na to, jak udržet partnerskou síť ENSURE aktivní v budoucnosti, neboť partneři projektu mají zájem pokračovat ve vzájemné spolupráci. 


Hlavní událostí druhého dne bude mezinárodní konference s názvem „Výzvy pro Evropskou unii a rozvoj venkova po roce 2020“. Na konferenci se více dozvíme o projektu Chytrého venkova, věnovat se také budeme výhledům společné zemědělské politiky po roce 2020. Za podpory odborníků se zapojíme do kulatého stolu na téma Výzvy, kterým čelí Evropská unie (euroskepticismus, dilema o společné evropské budoucnosti). Zamyslíme se také nad podobou rozvoje venkova ve Slovinsku (tj. přání vs. realita) a možnými podobnostmi v této oblasti napříč ostatními evropskými zeměmi. 


Po konferenci se vydáme na prohlídku hradu ve Slovenské Bistrici, na programu bude i procházka po městě, v rámci níž bude představena místní kulturní, hrnčířská a řemeslná tradice. 


Třetí den bude věnován poslední společné projektové aktivitě – prezentaci Evropské unie studentům střední školy ve Slovenské Bistrici. Cílem prezentace je povzbudit studenty ke sdílení jejich názorů a pohledů na to, jak by Evropa měla vypadat v budoucnu. 


Více o projektu a závěrečném setkání se dozvíte na  facebook.com/ensurenetwork.


Projekt je realizován díky finanční podpoře z programu Evropa Pro občany Evropské unie. 


 

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz