ENSURE projekt: partneři se setkávají ve Volos v Řecku

15. 3. 2019

Od 18. do 20. března 2019 se během třídenního programu uskuteční 5. mezinárodní setkání partnerů projektu ENSURE. Akce financovaná z programu Evropské unie Evropa pro občany. 13 zahraničních účastníků z Bulharska, České republiky, Chorvatska, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Černé Hory, Polska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Španělska budou mít možnost diskutovat, komunikovat, vzájemně se propojovat a sdílet své zkušenosti a stanoviska k rozvoji venkova a k tématům politik EU na místní úrovni ve venkovských komunitách.


Odborníci a akademici budou sdílet své znalosti o způsobech, jak ovlivnit mladou generaci, aby přispěli k rozvoji venkova. Témata, jako jsou inovativní pěstební systémy v zahradnictví, skleníky jako nástroj pro rozvoj venkova, pokračující výzvy pro mladé zemědělce, kteří formulují konkurenční výhody na trhu práce, a finanční a rozvojové nástroje pro mladé zemědělce, budou předmětem diskuse mezi partnery ENSURE a studenty Univerzity Thesálie.


Součástí akce bude workshop, jehož cílem bude doladění závěrečné publikace ENSURE a diskuse o plánování budoucí spolupráce mezi partnery.


 


Další informace o akci a dalších aktivitách projektu naleznete na stránce ENSURE Facebook: https://www.facebook.com/ensurenetwork 


 

Autor:Michaela Škrobánková
E-mail:m.skrobankova@regionhranicko.cz