Projekt ENSURE: Páté setkání partnerů v Řecku

27. 3. 2019

Thesalská univerzita byla hostitelem 5. mezinárodního setkání partnerů  projektu Evropské sítě pro hospodářskou kohezi a solidaritu ve venkovských oblastech (zkráceně ENSURE), které se konalo ve dnech 18-20. března 2019 v řeckém Volosu. Akce, která se konala díky finanční podpoře programu Evropské unie “Evropa pro občany”, sdružila mezinárodní účastníky ze 13 evropských zemí -  Bulharska, České republiky, Chorvatska, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Černé Hory, Polska, Rumunska,  Srbska, Slovinska a Španělska. Partnerem projektu je za Českou republiku Hranická rozvojová agentura, která byla na tomto setkání reprezentována manažerkou MAS Hranicko. 


V pořadí páté setkání bylo věnováno venkovskému rozvoji a možnostem, jak ovlivnit mladou generaci na venkově. V rámci odborné konference, pořádané na Fakultě zemědělství Thesalské univezity,   sdíleli odborníci z agronomie své znalosti o zemědělství, ochraně rostlin, ekologickém farmaření a inovativním pěstování ve sklenících. Konference se zúčastnili jak samotní partneři projektu ENSURE, tak také na cca 200 studentů Thesalské university. V rámci konference byly taktéž prezentovány možnosti, které evropské fondy nabízejí mladým začínajícím zemědělcům.  


Během 3-denního programu měli účastníci projektu možnost diskutovat, vytvářet další sítě vzájemných kontaktů, předávat si své zkušenosti a sdílet názory na rozvoj venkova a dopady EU politik na místní úrovni. Na společném workshopu pracovali nad koncepcí zavěrečné publikace ENSURE, řešili budoucí spolupráci na společných projektech a plánovali detail posledního, 6. setkání, které se uskuteční v červnu ve Slovinsku. 


Na programu byla taktéž návštěva muzea, tj. areálu bývalé cihelny v Tsalapatas poblíž Volosu, již zmiňovaná konference na Thesalské univezitě, exkurze do historické vesničky Makrinitsa v pohoří Pelion, spojená s ochutnávkou tradičních řeckých pokrmů. Poslední den absolvovali partneři procházku po Volosu s prohlídkou kopií pravěkých obydlí, nahlédli do místního muzea, závěrečným bodem programu pak byla studijní návštěva skleníků úspěšné firmy “Gardenia Growers Group”, kde mohli partneři zblízka načerpat zkušenosti, jak se skleníky a týmová práce mohou stát úspěšným nástrojem rozvoje venkova. 


 

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz