Olomoucký kraj přijímá žádosti o dotace

10. 1. 2019

Olomoucký kraj vyhlásil stejně jako v minulých letech Program obnovy venkova, kdy na letošní rok je pro obce připraveno 65 mil. Kč v 5-ti dotačních programech. Největší alokace půjde do budování a obnovy infrastruktury obcí. Obce do 1500 obyvatel mohou žádat na místní komunikace a chodníky, na opravy a rekonstrukce staveb ve vlastnictví obcí, např. budovy obecních úřadů, spolkové místnosti, školy, hasičské zbrojnice a další, na veřejné osvětlení nebo rozhlas , na protipovodňová opatření, komplexní úravy veřejných prostranství. Max. výše dotace je 500 tis. Kč, vlastní spolufinancování musí činit 50 %.


Obce bude jistě zajímat i nový dotační titul, a to prostředky na rekonstrukce a opravy kulturních domů. Zde mohou obce do 1000 obyvatel žádat až o 1,5 mil. Kč, opět s vlastním spolufinancování ve výši 50 %. Nově bude Olomoucký kraj podporovat také služby na venkově. Konkrétně v obcích do 500 obyvatel bude podporovat venkovské prodejny.


Další podporovanou oblastí jsou dotace na vznik územních plání nebo vypracování projektových dokumentací.


Mimo program obnovy venkova Olomoucký kraj vyhlašuje další dotační programy, zejména na investice i v oblasti kulturu, sportovní zařízení, dětská dopravní hřiště a pod. Bližší informace naleznete na https://www.kr-olomoucky.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-4373.html a s žádosti o informace se můžete obrátit také na nás - Marcela Tomášová, Šárka Beránková.

Autor:Marcela Tomášová
E-mail:m.tomasova@regionhranicko.cz