9. výzva MAS – IROP Sociální bydlení vyhlášena

2. 6. 2020

MAS Hranicko dne 1.6.2020 vyhlásila výzvu na podporu sociálního bydlení, uzávěrka této výzvy bude 31.7. 2020 v 16:00 hod. Alokace činí 3 558 242,00 Kč celkově způsobilých výdajů a dotace je z 95%, spolufinancování žadatele je 5%.

Cílem výzvy  je rekonstrukce a vznik bytů ve stávajících objektech, přestavba nevyužitých nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.  Jako maximální výši způsobilých výdajů MAS stanovila 3 558 242,00 Kč na jednu žádost o podporu, minimální CZV je 200 000 Kč. Zároveň MAS určila limity pro vedlejší výdaje, tak aby nejvíce financí soustředila na jádro aktivit.

 

Více informací naleznete v příloze aktuality, text výzvy a kritéria pro hodnocení žádosti. Další podklady včetně příloh, vzorů atd. najdete na webu http://www.regionhranicko.cz/sclld  včetně dokumentace nadřazené 85. výzvy IROP nebo zde.

 

Pro zájemce proběhne během června/července seminář pro žadatele,  o přesném termínu konání budeme ještě informovat. Zároveň na MAS probíhají individuální konzultace, takže se v případě zájmu neváhejte obrátit na manažerku MAS, Šárku Vránovou, tel.731456266, s.vranova@regionhranicko.cz

 

Autor:Šárka Vránová
E-mail:s.vranova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení