Díky dotaci MAS-OPZ poskytuje Člověk v tísni své sociální služby nově i na Hranicku

18. 9. 2019

Díky finanční podpoře dotačního titulu MAS-OPZ Sociální služby – neinvestiční podpora rozšířila od dubna 2019 organizace Člověk v tísni svou činnost i na Hranicko. Organizace na projekt „Rozšíření služeb SAS a TP na území obcí MAS Hranicko“ obdržela celkovou částku dotace ve výši 3 569 662,20 Kč. Pod zkratkami SAS a TP se skrývají Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Terénní práce, které aktuálně v území zajišťují dvě sociální pracovnice. 


První půlrok se sociální pracovnice Člověka v tísni věnovaly především představování poskytovaných služeb zástupcům jednotlivých obcí v regionu, monitoringu obcí a potřeb jejich obyvatel a šíření povědomí o poskytovaných službách mezi širokou veřejností prostřednictvím článků v místních zpravodajích. Od dubna do začátku září 2019 byla na základě výše uvedených aktivit započata spolupráce s celkem 23 klienty.  


„Mezi nejčastější problémy, se kterými se na nás lidé obracejí, patří především dluhová situace jednotlivce/rodiny a snaha o její řešení“, uvádí Jana Zbožínková, koordinátorka služeb.  „Sociální pracovnice se tak věnují zhodnocení aktuálního stavu, mapování dluhů a dále společně s klientem hledají vhodné a možné způsoby řešení dluhové situace. Mezi další časté zakázky patří pomoc s vyřízením dávek a hledání zaměstnání, hospodaření rodiny a zakázky týkající se bydlení (jeho udržení nebo zlepšení podmínek, příp. řešení ztráty bydlení), podpora rodiny při péči o děti a práce s náhradními rodinami či podpora rodin při stabilizaci prostředí a řešení situací potřebných pro navrácení dětí zpět do péče. Naše služby jsme již poskytli jak v Hranicích, tak na území obcí Rakov, Ústí, Polom, Bělotín, Potštát a Skalička.“


Vedle terénní služby může díky projektu fungovat v Hranicích také kancelář organizace Člověk v tísni, čímž jsou sociální pracovnice a služby, které poskytují, ještě dostupnější těm, kdo je na Hranicku potřebují. Kancelář sídlí v samotném centru Hranic na adrese Masarykovo náměstí 122 (budova České pojišťovny, vchod z Janáčkovy ulice). Pracovnice jsou v kanceláři k zastižení každou středu od 9:00 do 11:00 v rámci konzultačních hodin, na které není potřeba se objednávat. Kromě toho fungují konzultační hodiny každé pondělí od 13:30 do 15:30 v budově hranického úřadu práce na Purgešově ulici. Mimo tyto doby jsou pracovnice k zastižení na mobilních telefonech 775 414 264 či 778 421 325.


Za MAS Hranicko přejeme společnosti Člověk v tísni mnoho zdaru při užitečné práci s místními klienty!

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz