Exkurze za projekty PRV a komunitní energetikou do Rakouska

20. 11. 2023

Za poznáním a inspirací za projekty PRV a komunitní energetikou vyrazila početná skupina zájemců začátkem listopadu do Rakouska. Exkurze se účastnilo 45 účastníků z řad MAS, starostů a zemědělců.

V rámci třídenní exkurze si mohli účastníci prohlédnout například projekty jako: výstavba herních prvků a pořízení krčních respondérů pro dojnice v Miroslavi, samoobslužnou prodejnu s regionálními produkty a prodejnu s regionálními produkty s infocentrem v Hollabrunnu, projekt spojující 6 producentů pod jednu značku s názvem Keltenwinzer v obci Roseldorf, výtopnu na biomasu v obci Wolkersdorf im Weinviertel, dovybavenou v rámci projektu LEADER a mnoho dalšího. Na téma komunitní energetiky pak v rámci exkurze proběhly tři teoretické semináře doplněné návštěvou solární i větrné elektrárny a nebo již zmíněné výtopny na biomasu.

Exkurzi realizovala MAS Hranicko ve spolupráci s CSV RO Olomouc.

Autor:Barbora Matušková
E-mail:b.matuskova@regionhranicko.cz