MAS Hranicko uzavřela 7. výzvu z OP Z na Sociální podnikaní (neinvestiční podpora) II.

6. 1. 2020

V úterý 31.12. MAS Hranicko uzavřela 7. výzvu z operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikaní (neinvestiční podpora) II. Výzva byla vyhlášena opětovně a podány byly dvě žádosti o podporu.
Oproti předchozí výzvě byla alokace o něco vyšší: 2 159 767 Kč, počet žadatelů o jednoho klesl.

Do nově vyhlášené výzvy se přihlásili stejní žadatelé, jako do předchozí 4.výzvy, nyní však s již propracovanějšími projekty. Jeden z projektů je žadatele Hranické rozvojové s.r.o. s názvem „Máme zelenou“, jehož cílem je zavedení nové služby, kterou podnik doposud nevykonával a pro tuto činnost budou zaměstnáni dva lidé z cílové skupiny. Služby, které společnost začne nabízet, jsou: údržba a péče o zeleň, úprava veřejných prostranství. Služba bude nabízena všem a to jak veřejným, tak soukromým subjektům i fyzickým osobám.

Druhým žadatelem je sklenářství Viol, který řeší rozjezd sociálního podniku Sklenářství Viol s.r.o. Dosud společnost nefunguje jako sociální podnik, ale díky tomuto projektu chce zahájit svou činnost s principy integračního sociálního podniku, se zaměřením na cílové skupiny potřebující pomoc na trhu práce. Společnost bude zaměstnávat osoby z cílových skupin min. ve výši 2,7 pracovního úvazku.

Přehled podaných žádostí je uveden v příloze této Aktuality. Celková požadovaná dotace činí 3 671 472 Kč, alokace výzvy činí 2 159 767 Kč.

Podané žádosti nyní projdou procesem kontrol a bodového hodnocení, které provedou management, externí hodnotitel a Výběrová komise MAS. Po jejich ukončení bude následně zveřejněn seznam doporučených žádostí. Tento seznam MAS předává Řídicímu orgánu, které provádí Závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a úspěšným žadatelům vydá právní akt o poskytnutí podpory.

Autor:Šárka Vránová
E-mail:s.vranova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení