MAS dokončila Koncepční část Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021 - 2027

6. 9. 2021

MAS Hranicko překročila významný milník a splnila tak další krok k zajištění dalších dotačních prostředků pro region a realizaci nových projektů.

Dne 31. srpna 2021 podala na Ministerstvo pro místní rozvoj Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2021 – 2027. Koncepční část obsahuje analytické údaje z území, stanovuje strategické cíle a opatření, kterými se bude MAS v novém programovém období zabývat. Na tomto dokumentu MAS Hranicko pracovala společně s Mikroregionem Hranicko, Mikroregionem Záhoran, Městem Hranice a komunitou podnikatelů Business Friends v průběhu let 2020 - 2021.

Cesta ke zhotovení koncepční části vedla přes dotazníková šetření u obyvatel našeho regionu koncem roku 2020 a v prvních měsících letošního roku. Poté následovala dotazníková šetření u podnikatelů všech oblastí, včetně cestovního ruchu a zemědělců a dále starostů obcí a ředitelů škol. Dotazníková šetření monitorovala aktuální potřeby a projektové záměry ve zmíněných oblastech. Data z dotazníků postupně zpracovali členové Řešitelského týmu a vytvořili tak podklady pro 3 pracovní skupiny složené ze členů i nečlenů MAS, které se významnou měrou podílely na přípravě Strategie CLLD na období 2021 - 2027: PS Ekonomický rozvoj, PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura a PS Životní prostředí, technická a dopravní infrastruktura.

Vzhledem k epidemické situaci, která během přípravy SCLLD nastala a zkomplikovala tak samotnou přípravu, proběhly první pracovní skupiny online, v dubnu 2021, kde se všechny 3 PS podílely na tvorbě SWOT analýz. V první polovině srpna se pak pracovní skupiny sešly na tvorbě návrhu strategické části.

V závěru procesu tvorby Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027 se pak uskutečnilo dne 19. srpna 2021 v Hotelu Centrum v Hranicích Veřejné projednání, kde se k podobě strategie mohla vyslovit také široká veřejnost.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027 byla poté schválena na zasedání Valné hromady MAS dne 24. 8. 2021 ve Stříteži nad Ludinou.

Během podzimu 2021 a jara 2022 bude následovat tvorba jednotlivých akčních a finančních plánů, které k cílům strategie přiřadí konkrétní finanční prostředky, které bude moci MAS rozdělit v regionu koncovým žadatelům na jejich projektové záměry.  

Už se těšíme, až za dosavadní spíše teoretickou práci vystřídají konkrétní viditelné výsledky v terénu!

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit

Mgr. František Kopecký, manažer MAS

Mobil: 773 583 020, f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz