Masopust - projektový den v klubovně

23. 3. 2022

V pátek odpoledne 25.2.2022 se uskutečnil ve skautské zahradě v Hranicích projektový den „Masopust“, který proběhl v rámci projektu "Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji". Projektový den je podpořený evropskými fondy a MŠMT. Aktivita byla zaměřená na období masopustu a Velikonoc.

Na počátku setkání děti předškolního věku poslouchaly povídání o tradicích (Velikonoce, půst, masopust), které si pro ně organizátoři společně s odborníkem z praxe připravily. Děti se aktivně zapojili v rámci masopustních her, vypracovávání pracovních listů a samy se podílely na přípravě "masopustní hostiny". Připravily si tradiční masopustní koblihy na ohni.

Aktivita byla zaměřená na seznámení a přiblížení dětem tradičního masopustního období. V první části došlo k seznámení s Velikonocemi a jim přecházejícímu období masopustu a následného půstu. I díky pracovním listům s touto tématikou, které děti samostatně vypracovávaly za pomocí odborníka, pochopily význam těchto svátků. Další částí projektového dne bylo masopustní veselí a aktivní hry. Vrcholem pak byla společná příprava tradičních masopustních koblih na ohni. Na závěr vedoucí aktivity s dětmi symbolicky zakopali basu a děti si tak mohly prožít celou tradici masopustu.

Projektový den proběhl k velké spokojenosti všech účastníků. Účastníci byli spokojeni, krásně spolupracovali, vzájemně si pomáhali, zapojili všechny své schopnosti k úspěšnému průběhu akce. Velkým přínosem pro děti byl jak společně strávený čas, díky kterému upevnili své sociální vazby.

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz