Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021 - 2027 schválena

20. 1. 2022

Definitivní podobu má základní rozvojový dokument MAS Hranicko na následující období. Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Hranicko byla nejprve dne 4.11.2021 schválena Ministerstvem pro místní rozvoj, dne 18.1.2022 pak také Valnou hromadou MAS.

Dokument vznikl na půdě místní akční skupiny už v létě 2021, 31.8. byl podán ke schválení, v rámci něhož došlo k formálním úpravám, především ke vzájemnému pospojování a tím redukci vysokého počtu specifických cílů a opatření. Kvůli výraznějším změnám tak Valná hromada MAS Koncepční část SCLLD schválila ještě jednou v definitivní aktualizované podobě.

Koncepčí část SCLLD se skládá ze stručné analýzy problémů a potřeb a především ze soustavy specifických cílů a opatření, kterými bychom chtěli identifikované potřeby a problémy Hranicka v příštích letech řešit. Posun v některých z nich nemáme ve vlastních rukách, jiné oblasti lze naopak rozvíjet klidně jen vlastní aktivní činností. Určitou část cílů a opatření pak bude možno naplňovat díky prostředkům Evropské unie, které nám budou na realizaci strategie vyčleněny.

Už nyní víme, že se tak stane v celkem 5 operačních programech. Dousd známá shrnutí Vám nabízíme v příloze této aktuality. PRV bude v podstatě kopírovat končící období 2014-2020, IROP přinese rozšíření podporovaných oblastí např. o památky, veřejná prostranství či muzea, OP Z+ se odkloní od podpory registrovaných sociálních služeb a zaměstnanosti více ke komunitním aktivitám a zapojování sociálně vyloučených skupin. Přesnější kontury zatím nemá podoba podpory v rámci OP TAK a OP ŽP.

Jisté ale je, že MAS díky této schválené strategii bude moci v následujících letech 2022-2027 přinést do regionu opět finanční podporu v objemu až 100 milionů Kč, kterou rozdělí mezi koncové žadatele z regionu Hranicko.

První výzvy vyhlásí MAS nejspíš na podzim roku 2022, už nyní je ale možno konzultovat Vaše projektové záměry s Vedoucím manažerem MAS Mgr. Františkem Kopeckým, f.kopecky(zavinac)regionhranicko.cz, 773583020

 

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení