SCLLD Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027

Nositel projektu

MAS Hranicko

Cíl projektu

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027

Popis projektu

Termín realizace

Zahájení:leden 2021
Ukončení:prosinec 2027

Dokumenty ke stažení