Dotace na sportovní činnost dětí a mládeže

22. 10. 2019

Můj klub 2020 je dotační program MŠMT, který je zaměřen na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže. Výzva je zaměřena na podporu činnosti spolku žadatele, především pak v oblastech:


- sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 23 let,


- zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku (SK/TJ),


- zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží, které jsou ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce (8 let) spolku


– vybavení hmotným/nehmotným majetkem do 60 tis - odměny a mzdové náklady trenérů, členů realizačního týmu. aj.