Přírodní zahrady pro školy a školky

18. 9. 2019

Pokud plánujete hřiště u školy nebo školy, máte možnost získat až 85 % dotace na jeho vybudování. Nejedná se však o běžná hřiště, ale o přírodní, která budou sloužit také enviromentálním vzdělávání dětí. Konkrétně budou podporovány tyto aktivity:


1. Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.


2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.


3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.


Dotace může být v rozmezí 100 - 500 tis. Kč. Ministerstvo životního prostřední v rámci tohoto národního programu hodlá rozdělit 250 mil. Kč.


Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte se na mě obrátit.


 


Ing. Marcela Tomášová

Autor:Marcela Tomášová
E-mail:m.tomasova@regionhranicko.cz