Muzea regionu Lipensko
Muzea regionu Mohelnicko
RegionHranicko.cz

Partnerský web

Síň odboje (PO CELÝ ROK 2015 ZAVŘENO!!!) (Hranice)

Adresa:Kasárna gen. Zahálky budova č.4, Tř. Československé armády, Hranice

Otevírací doba:

dle aktuálního rozpisu

O muzeu

Síň tradic odboje (je také užíváno zkrácené pojmenování Síň odboje) v Kasárnách generála Zahálky byla vybudována v roce 1996 z iniciativy hranické Územní organizace Vojenského sdružení rehabilitovaných (VSR).

Jak napovídá název Síně, trvalá expozice v kvalitní formě dokumentuje jednotlivé etapy zápasu o vytvoření samostatné a demokratické republiky v letech 1914 – 1989. Obsahuje tyto panely: Legionářský odboj, protinacistický odboj a protikomunistický odboj na Hranicku, vždy s uvedením osudů konkrétních osob. Protikomunistický odboj je zpracován na dvou panelech, přičemž na jednom z nich Václav Bednář zachytil za vydatného přispění bývalého předsedy vojenské sekce Konfederace politických vězňů + generálmajora Miroslava Káchy osudy odbojové skupiny důstojníků Československé akademie v Hranicích.

Síň byla vybudována během půl roku bezplatnou brigádní činností členů realizačního výboru, kterými byli: plk.v.v. Milan Pšenka (VSR, předseda výboru), pplk. Mgr. Miroslav Reindl (místopředseda pro styk s velitelstvím posádky a materielní zabezpečení), + plk. Ing. Radoslav Sedláček (tehdejší velitel posádky), + plk.v.v. Jan Paroubek (výpůjčky předmětů z Muzea Komenského v Přerově i Muzea a galerie v Hranicích), +pplk.v.v. Karel Loučka s manželkou, plk. v.v. Josef Jochec, pplk.v.v. Václav Bednář (VSR),+ Ing. Josef Blažek (Český svaz bojovníků za svobodu), +pplk. v.v.Jaroslav Ocásek (ČSBZS), +plk. v.v.Ludvík Krůček (VSR), +plk.v.v.RNDr. František Tomečka (VSR), Marie Kratochvílová (VSR), Josef Čoček (Konfederace politických vězňů). V realizačním kolektivu dále působili +Ing. Jaroslav Kopecký a kronikář města + Alois Mariánek, kteří ve spolupráci s členy pracovního kolektivu zabezpečili vydání informačního sborníku Vojenského sdružení rehabilitovaných: „Hranicko v odbojích 1914 – 1989“, vydaného roku 1996 v nákladu 1500 výtisků.

Průvodcovskou službu zajišťuje bezplatně kolektiv Síně tradic odboje, vedený plk. Václavem Bednářem (vaclavbednar38@seznam.cz). Jeho členy jsou plk. Jiří Šatánek, plk. Milan Pšenka, pplk. Richard Gruss a pan Josef Čoček (KPV). Logistické zabezpečení a styk s posádkou a městskými úřady vykonává k naprosté spokojenosti kolektivu Síně odbojů už několik roků kpt. Ing. Radek Litavec.

Vedoucí Síně tradic odboje plk. Václav Bednář