Na tomto webu se nachází Digitální hudební archiv Hudebního a filmového muzea regionu Hranicko otevřeného od srpna 2015 na zámku v Hustopečích nad Bečvou.

Procházíš muzeem? Zde najdeš číslované hudební ukázky související s expozicí

Sedíš u počítače v muzeu nebo jsi doma? Zde najdeš Digitální hudební archiv muzea

Doporučený prohlížeč: Google Chrome

Tento web je vytvořen v rámci projektu „Hudební a filmová muzea našich regionů“ financovaného z Programu rozvoje venkova ČR, op. IV.2.1. projekty Spolupráce. K jeho realizaci se spojily MAS Hranicko z. s. a MAS Moravská brána, z.s. Součástí projektu je vytvoření 3 muzejních expozic, kromě Hudebního a filmového muzea regionu Hranicko je to Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou a Filmové muzeum v Dolních Nětčicích. Na Hranicku Vás rádi uvidíme také v dalších 11 expozicích, které najdete na www.regionhranicko.cz/muzea.

MAS Hranicko
MAS Moravská brána
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova