Muzea regionu Lipensko
Muzea regionu Mohelnicko
RegionHranicko.cz

Partnerský web

Budování muzeí na Hranicku

Dlouhodobé snahy o vybudování nových venkovských muzeí a síťování nových i již existujících muzeí na Hranicko existují již od roku 2009. Na počátku stál projekt financovaný z POV Olomouckého kraje 2009 nazvaný "Za poznáním Mikroregionu Hranicko" (nositel Mikroregion Hranicko), mezi jehož hlavní aktivity mimo jiné patřila "měkká" příprava 5 muzejních expozic komunitní metodou Interpretace místního dědictví. Hned 4 z nich pak MAS Hranicko podpořila získáním dotací pro samotnou realizaci. Vzbuzený ohlas způsobil, že se na MAS záhy začali obracet další zájemci, díky čemuž v roce 2014 vznikají další 3 expozice. MAS Hranicko se tak dlouhodobě snaží o podporu sílícího trendu zhodnocování místního kulturního a historického dědictví formou budování stálých expozic a muzeí. Ideálním prostředkem pro to jsou tzv. Projekty Spolupráce (op. IV.2.1. Programu rozvoje venkova ČR), v němž se spojí alespoň 2 MAS z ČR či zahraničí za účelem realizace společného projektu. MAS Hranicko v tomto směru dlouhodobě spolupracuje s MAS Mohelnicko, v poslední době také s LGD Kraina Dinozaurów (Polsko) a MAS Moravská brána.

V rámci 8.kola PRV ČR byl podpořen a zrealizován Projekt Spolupráce "Za poznáním a odkazem předků", díky němuž vznikly a úspěšně fungují 4 muzejní expozice v Lošticích, Polici (Mohelnicko), Býškovicích a Bělotíně (Hranicko).

V rámci 13. kola PRV uspěla Žádost o dotaci na mezinárodní Projekt Spolupráce "Moravsko-polské cesty tradic a poznání", jehož se kromě Mohelnicka a Hranicka účastní ještě polská LGD Kraina Dinozaurów. V rámci něho vzniknou na jaře 2014 další 4 expozice a to v Mohelnici, Studené Loučce (Mohelnicko), Potštátě a Všechovicích (Hranicko).

V rámci 15.kola PRV ČR byl podpořen a zrealizován Projekt Spolupráce "Za poznáním a odkazem předků II.", díky němuž vznikly a úspěšně fungují 4 muzejní expozice v Klopině, Úsově (Mohelnicko), Skaličce a Horním Újezdě (Hranicko).

V rámci 19. kola PRV ČR uspěla Žádost o dotaci na Projekt Spolupráce "Hudební a filmová muzea našich regionů", jehož se kromě MAS Hranicko účastní MAS Moravská brána. V rámci něho byly vytvořeny další 3 expozice a to v Dolních Nětčicích (otevřeno 2.5.2015) a Týně nad Bečvou (otevřeno 27.6.2015) a v Hustopečích nad Bečvou (otevřeno 28.8.2015).

Kromě výše zmíněných expozic také svá muzea provozuje město Hranice a městys Hustopeče nad Bečvou či místní nadšenci (mineralog Petr Čocček ve Stříteži, či ZO Českého svazu včelařů v Hranicích).