Muzea regionu Lipensko
Muzea regionu Mohelnicko
RegionHranicko.cz

Partnerský web

Lapidárium a řeznické muzeum (Hustopeče nad Bečvou)

Adresa:zámek Hustopeče nad Bečvou
Telefon:+420 581 626 111
E-mail:posta@ihustopece.cz

The Lapidarium in Hustopeče nad Bečvou

Otevírací doba:

Srpen: So, Ne 15:00 – 18:00 hod..
Bližší informace naleznete na:
http://www.ihustopece.cz/aktuality/kalendar-akci/prohlidky-zamku-598_266cs.html

O muzeu

Řeznické muzeum

Návštěvou Řeznického muzea si připomenete tradici a vývoj řemesla místní rodinné firmy Váhala a spol. s.r.o. založené v roce 1933. V muzeu jsou vystaveny předměty a stroje, které firma používala až do znárodnění v roce 1950, a další mobiliář.

 

Lapidárium

V letech 2010-2011 vzniklo ve sklepních prostorách renesančního zámku na základě dohody Městyse Hustopeče nad Bečvou a zástupců památkové péče Lapidárium renesančních arkád. Tyto arkády původně zdobily nádvoří zámku a byly nahrazeny v 70.letech 20. století kopiemi. Celá tato výstava vznikla za účelem záchrany původních zbytků originálů arkád a také pro oko laické a odborné veřejnosti. Expozici popisují texty na světelných tabulích, které v úvodním prostoru seznamují návštěvníka s historií zámku a se vznikem Městyse Hustopeče nad Bečvou. Zároveň graficky zobrazují původní umístění originálů. Návštěvník Lapidária si tak může nejenom prohlédnout fragmenty a zbytky původních renezančních arkád, ale také se dozví, jak se jednotlivé části heraldicky popisují a co znázorňují některé reliéfní motivy a ornamenty.

Pro umocnění celkového dojmu, doplňují výstavu esoterické hudební motivy, studiově synchronizované se zpěvy a zvuky. Tento hudební projekt má poetický název “Zpívající arkády“ a vytváří v jednotlivých traktech plastický a prostorový zvuk. K tomuto hudebnímu tématu se váže smyšlený příběh o hraběti Janu Nepomuckém Podstatském z Prusínovic, který na zámku skutečně žil v 18. stol. Podle historických pramenů měl rád zábavu, koně a lov. V první části hudebního projektu šlechtic přijíždí na koni z lovu na zámek za zvuku fanfár trumpet. Chce se dále bavit, seskočí z koně, vchází do prostorů nad sklepními trakty. Arkády svého pána vítají hudbou a zpěvy. Hrabě se prochází a naslouchá, odkud se hudba line, vezme bubínek, bubnuje do rytmu, zvoní na zvonky a na činely. V poslední hudební části arkády, hlasy andělů hraběte z Prusínovic volají zpět. Expozici umocňuje celkem pět skladeb, které se třikrát opakují. Pět skladeb vychází z pěti traktů. Z historických pramenů se také dozvídáme, že právě hrabě Podstatský z Prusínovic nechal vyzdobit zídku, lemující nedaleký kostel Povýšení sv. Kříže, barokními sochami mučedníků a světců. Torza dvou originálů jsou umístěna v přední části Lapidária.

Expozice těchto soch a kamenných prvků renesančních arkád společně s audio projekcí vytváří vzájemný vztah světa viděného a světa nehmotného, se záměrem o uchování genia loci těchto sklepeních prostor.

Dne 4.dubna roku 2012 byla v Moravském divadle v Olomouci předaná cena Olomouckého kraje za vybudování Lapidária. Tuto cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot za rok 2011 převzala starostka Městyse Hustopeče nad Bečvou paní Ing. Julia Vozáková a autor projektu Mgr. Marek Ludmila, akademický sochař.

 

Konírna

V konírně u vstupu do zámku, která slouží jako obřadní síň, můžete shlédnout podobizny majitelů zámku a pravidelně obměňované dočasné výstavy.