Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje ing. Jiřího Rozbořila

PROGRAM KONFERENCE

Celkový přehled prezentujících, program exkurzí »

Program označen symbolem bude simultánně překládán v uvedených jazycích.

Klikněte na vybranou akci pro zobrazení harmonogramu přednášek.

Úterý 1. října

dopoledne

9:00 - 13:00
příjezd, ubytování, check-in účastníků v místě workshopů

9:00 - 12:00
6. zasedání výboru ELARD (angličtina, pouze pro zvané členy) Divadlo Stará střelnice, malý sál

odpoledne

12:00 oběd v místě workshopů

13:00 - 17:00 tematické workshopy

  • Zemědělství a venkov Konferenční sál LD Moravan (může být ještě změněno) - přínosy / spolupráce / budoucnost za účasti zemědělských organizací, zástupců ministerstev, aktérů neziskového, samosprávného a podnikatelského sektoru venkova ad.
  • Jak dál v samosprávě? Společenský sál LD Janáček (může být ještě změněno) - reforma volebního systému pro komunální volby / přímá volba starostů / tlaky na (ne)dobrovolné slučování obcí / byrokracie za účasti organizací sdružujících samosprávy, zákonodárců, politologů, zástupců ministerstev ad.
  • Zažijte venkov! Sokolovna, velký sál (může být ještě změněno) - řízení venkovského cestovního ruchu / podpora místní produkce / značení výrobků za účasti destinačních managementů, provozovatelů služeb, místních výrobců, značek kvality, zástupců krajů, ministerstev ad.
  • Služby jako cesta k zaměstnanosti Divadlo Stará střelnice, malý sál (může být ještě změněno) - obchodní obslužnost obcí / pošty / politika zaměstnanosti za účasti obchodních družstev, České pošty, zástupců samospráv, krajů, zahraničních hostů ad.
  • Putting CLLD into Practice Divadlo Stará střelnice, velký sál (angličtina čeština)
    - zavádění multifondového komunitně vedeného místního rozvoje do praxe / metody /přístupy / překážky za účasti zástupců Evropské komise, celoevropské sítě místních akčních skupin ELARD a dalších odborníků

17:30 večeře v místě workshopů

večer

20:00 - 21:30
Budoucnost venkova 2014-2020, I. část Divadlo Stará střelnice, velký sál (čeština angličtina)
- příprava venkova na nové plánovací období EU diskusní moderovaný pořad s účastí zajímavých hostů přenášený živě do médií
Sledujte živě ZDE »

20:00 - 24:00
společenský večer Sokolovna Hranice velký sál - Moravia Big Band, raut
kavárna - Cimbálová muzika Radegast
peklo – kapela Klapeto

Středa 2. října

dopoledne

9:00 - 12:30
Budoucnost venkova 2014-2020, II. část Sokolovna Hranice, velký sál - příprava venkova na nové plánovací období EU společná panelová diskuse účastníků, zdravice hostů, odborné příspěvky hlavních aktérů, diskuse, výstupy z workshopů, společný oběd (čeština angličtina)

12:30 společný oběd

odpoledne

14:30 - 18:00
Exkurze po příkladech dobré praxe 14:00 - 14:25 nástup do autobusů, nástupní místa před Sokolovnou Exkurze A: Zemědělství a venkov

Exkurze B: Jak dál v samosprávě?

Exkurze C: Zažijte venkov!

Exkurze D: Služby jako cesta k zaměstnanosti

Exkurze E: Best of Region (exkurze určená zahraničním účastníkům) (čeština angličtina)

14:30 - 17:30
Tematické diskusní panely F: Pakty zaměstnanosti jako nástroj regionální politiky Divadlo Stará střelnice – malý sál
G: Rozvoj venkova z pohledu Olomouckého kraje Divadlo Stará střelnice – velký sál
H: Živá kultura jako motor rozvoje venkova Sokolovna Hranice – kavárna

večer

společenský večer Divadlo Stará střelnice 19:30 - 23:00 raut
19:30 - 21:00 malý sál – swingové duo Swingtet
20:00 - 24:00 venkovní vyhřívaný stan - filmové projekce, posezení
21:00 - 24:00 malý sál - retrodiskotéka
21:00 - 22:30 velký sál - koncert kapely Fleret
22:30 - 24:00 velký sál - swingové duo Swingtet

po celý den (9 - 18 h)

výstavy a prezentace stan u Sokolovny partneři, zajímavé projekty, inovativní řešení problémů, meeting point pro navazování spolupráce mezi MAS z celé Evropy, ochutnávky místních produktů

Čtvrtek 3. října

dopoledne

9:00 - 12:00
Plenární zasedání (čeština angličtina) Sokolovna Hranice, velký sál závěrečný blok konferujících, formulace závěrů, společné komuniké

12:00 závěrečný společný oběd

po celý den

minijarmark místních výrobků (9 - 13 h) hřiště u Sokolovny

výstavy a prezentace (9 - 13 h) stan u Sokolovny - partneři, zajímavé projekty, inovativní řešení problémů, meeting point pro navazování spolupráce mezi MAS z celé Evropy, ochutnávky místních produktů

EAFRD Ministerstvo zemědělství Spolek pro obnovu venkova Olomoucký kraj
NS MAS ČR ELARD SZIF HOLBA

konference@venkov2013.cz

webdesign LENOIR      ©2013