Další úsek cyklostezky Bečva dokončen

4. 7. 2023

Je dokončen další úsek cyklostezky Bečva. Cyklisté tak mohou bezpečně od Skaličky, Ústí a přes novou lávku na druhou strany Bečvy a dále do Hranic, stejně tak z Černotína se dostanou bezpečně do Hranic.

Po dlouhých téměř třech letech výstavby unikátní Lávky přes Bečvu a navazující cyklostezku je stavba dokončena, předána a může sloužit cyklistům. Jak název napovídá, jedná se část cyklostezky Bečva, která propojuje území Zlínského a Olomouckého kraje, vede od pramenů řeky Bečvy přes její soutok ve Valašském Meziříčí po Tovačov, kde se vlévá do Moravy. Jedná se o jeden z posledních úseků, kdy cyklisté museli jet po silnici I. nebo II. třídy. Bezpečnost je na prvním místě.

Celá akce byla dílem dvou obcí mikroregiou Hranicko, obce Černotín a obce Ústí, na jejichž katastrech dílo vzniklo, celé akci investorsky a administrativně zaštítil mikroregion Hranicko, jejichž jsou obě obce Členy.

Stavbu realizovala Společnost Cyklostezka Bečva - EUROVIA - KKS, což je sdružení obou firem, které společně stavbu postavily. Lávku projektovala firmy Hustý, Stráský a partneři s.r.o., cyklostezku projektovala Společnost Atelis - Ing. Petr Smítal.

Celá akce přišla na 106 mil. Kč, přičemž se na ní finančně podílel Státní fond dopravní infrastruktury ve výši 80 mil. Kč, Olomoucký kraj 12,5 mil. Kč, město Hranice 6 mil. Kč, zbývající částka včetně všech dalších doprovodných výdajů na technický dozor, autorský dozor, projekční práce, bezpečnost práce atd. je na bedrech obcí Černotín a Ústí.

Celé dílo Lávky je unikátní a v České republice takovou stavbu nenajdete. Jedná se o visutou konstrukci, jejíž mostovku tvoří prefabrikované železobetonové segmenty zavěšené přes závěsy na nosné kabely, které jsou kotvené do ocelových kotev na pylonech tvaru písmene „V“. Rozpětí hlavního pole je 105,0 m, délka lávky cca 145,0 m, šířka mostovky 5,25 m.

Velký dík za dokončené dílo patří všem zúčastněným - obcím, zhotoviteli, projektantům a dozorům. Přes všechny potíže, které stavbu provázely - špatné klimatické podmínky, špatné geologické podmínky, technická řešení a prodlužování termínů realizaceje dílo hotové a může sloužit cyklistům, turictům, in-linistům i všem z celého regionu a okolí.

Slavnostního otevření se účastnili zástupci obcí a měst, zástupci Olomouckého a Zlínského kraje, ale hlavně občané z obou obcí a cyklisté, kteří již netrpělivě očekávali, až budou moct po Lávce přejet. Děti ze ZŠ a MŠ Ústí a Černotín si připravili krátký hudební program k tématice cyklistiky a turistiky.

 

Ing. Marcela Tomášová

 

Autor:Marcela Tomášová
E-mail:m.tomasova@regionhranicko.cz