Centrum společných služeb

Nositel projektu

Svaz měst a obcí ČR

Cíl projektu

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Cílem projektu je prostřednictvím vytvořených Center společných služeb na bázi meziobecní spolupráce dosáhnout:

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám
  • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách
  • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany

 

Rozpočet projektu:2 138 400 Kč
Výše dotace:2 138 400 Kč

Popis projektu

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Termín realizace

Zahájení:červen 2016
Ukončení:květen 2019

Dokumenty ke stažení