O svazku

Předmět činnosti

Mikroregion Hranicko (dobrovolný svazek obcí) byl založen v roce 2001.

K 30. 11. 2021 má Mikroregion Hranicko celkem 24 členských obcí: Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Milotice nad Bečvou, Opatovice, Partutovice, Polom, Potštát, Radíkov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky.

Předmětem činnosti svazku jsou činnosti uvedené ve Stanovách Mikroregionu Hranicko:

 • Koordinace postupu při řešení problém týkajících se:
  1. rozvoje samosprávy obcí
  2. hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
  3. vztah k orgánům státní správy a vyšších samosprávních celků
 • Podpora a řešení problémů zejména:
  1. zemědělského a nezemědělského podnikání
  2. nezaměstnanosti
  3. rozvoj a diversifikace nezemědělských prostor
  4. společná péče o památky v mikroregionu
  5. využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
  6. podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu)
  7. společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
  8. marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
  9. podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve  vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav
  10. podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí
  11. spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi R a zemí EU
  12. zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky
  13. vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečného odpadu
  14. spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy Olomouc na mikroregionálních projektech