Aktuality

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.5 dotačního programu MAS-PRV

20. 1. 2020

AKTUALIZACE 21.1.2020: MAS Hranicko je nucena kvůli podmínkám Programu rozvoje venkova z této Výzvy vypustit Fichi 13 Drobné podnikání, která bude přesunuta do následující Výzvy v květnu 2020. Zdůvodnění níže. Od 22.1. až do 28.2.2020 mají prostor zemědělci, výrobci potravin a podnikatelé v cestovním ruchu na podání Žádostí o dotaci v rámci vyhlášené Výzvy č.4 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 3 380 845 Kč, podpořeny tak budou projekty s celkovými výdaji přes 7 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat do 28.2.2020 včetně, kdy bude Výzva uzavřena.

Chystá se 4. jednání řídicího výboru MAP II

15. 1. 2020

Chystá se 4. jednání řídicího výboru MAP II

10. Výzva MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. vyhlášena

9. 1. 2020

MAS Hranicko dne 13.1.2020 vyhlásila 10. výzvu dotačního programu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. Uzávěrka výzvy je v pondělí 24.2.2020 v 23:59h. Alokace činí 8 972 759 Kč celkových způsobilých výdajů, z toho dotace činí 95% a vlastní spolufinancování žadatele činí 5%.

MAS Hranicko uzavřela 7. výzvu z operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikaní (neinvestiční podpora) II.

6. 1. 2020

V úterý 31.12. MAS Hranicko uzavřela 7. výzvu z operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikaní (neinvestiční podpora) II. Výzva byla vyhlášena opětovně a podány byly dvě žádosti o podporu. Oproti předchozí výzvě byla alokace o něco vyšší: 2 159 767 Kč, počet žadatelů o jednoho klesl.

MAS schválila parametry 4. Výzvy pro zemědělce a podnikatele

11. 12. 2019

Výbor MAS rozhodl na jednání 10.12.2019 o základních parametrech Výzvy č.4 dočaního programu MAS-PRV. V celkem 4 fichích bude k dispozici celková alokace 3 919 955 Kč.

7. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy II. vyhlášena

11. 12. 2019

MAS Hranicko dne 12.12.2019 vyhlašuje v dotačním programu MAS-IROP 7. výzvu Bezpečnost dopravy II. Alokace činí 3 742 271 Kč, uzávěrka výzvy je 21.1.2020.

MAS Hranicko dne 3. 12. 2019 vyhlásila Výzvy: 3. Realizace ÚSES a 4. Sídelní zeleň

5. 12. 2019

MAS Hranicko dne 3. 12. 2019 vyhlásila 3. a 4. výzvu dotačního programu MAS-OPŽP, jako reakci na nedočerpání alokace předchozí 1. a 2. výzvy. Obsahově se tak jedná o identické Výzvy, které dávají nový časový prostor žadatelům k přípravě a podání projektových žádostí.

Výzvy na Realizace ÚSES a výsadbu zeleně ukončeny, podány 3 žádosti

5. 12. 2019

MAS Hranicko ve čtvrtek 31.10. uzavřela 1. Výzvu „Realizace ÚSES“ a 2. Výzvu „Sídelní zeleň“ dotačního programu MAS-OPŽP.  Podány byly 3 žádosti o podporu.

Díky tzv. šablonám se školy nebojí získávat finanční zdroje z evropských fondů

4. 12. 2019

Do konce června 2019 mohly vzdělávací organizace v ČR opět podávat žádosti o dotaci na projekty zjednodušeného vykazování tzv. šablony.

MAS vyhlásila 7. výzvu MAS-OPZ Sociální podnikání - neinvestiční podpora II.

19. 11. 2019

MAS Hranicko dne 19. 11. 2019 vyhlásila 7. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání (neinvestiční podporu) II., jedná se o opakované vyhlášení výzvy. Alokace výzvy je oproti předchozí výzvě mírně navýšena, činí 2 159 767,80 Kč celkových způsobilých výdajů (tedy včetně vlastních zdrojů žadatele), míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá do 31. 12. 2019 do 16h, poté se uzavře.