Aktuality

MAS Hranicko informuje o konání semináře pro žadatele k 9. výzvě MAS Hranicko IROP - Sociální bydlení

3. 7. 2020

Dne 15.7.2020 od 9 hod. se v sídle MAS Hranicko - Kunzova vila (Zámeček), tř. 1. máje 328, Hranice, bude konat seminář pro žadatele k 9. výzvě MAS Hranicko IROP - Sociální bydlení.

2. číslo zpravodaje MAP

3. 7. 2020

Zpravodaj Místní akční skupiny Hranicko k projektu MAP pro Hranicko II

OPZ - semináře pro příjemce

16. 6. 2020

MAS Hranicko informuje o konání seminářů pro příjemce v Operačním programu zaměstnanost (OPZ).

MAS Hranicko vybrala úspěšné žadatele v 1.a 2. výzvě OPŽP

3. 6. 2020

Výběrová komise MAS Hranicko provedla v květnu hodnocení a výběr žádostí o podporu, kdy prošly všechny tři podané projekty. Následný Výbor pak rozhodnutí potvrdil (viz příloha Seznam podpořených žádostí).

9. výzva MAS – IROP Sociální bydlení vyhlášena

2. 6. 2020

MAS Hranicko dne 1.6.2020 vyhlásila výzvu na podporu sociálního bydlení, uzávěrka této výzvy bude 31.7. 2020 v 16:00 hod. Alokace činí 3 558 242,00 Kč celkově způsobilých výdajů a dotace je z 95%, spolufinancování žadatele je 5%.

Nové regionální on-line tržiště výrobců a živnostníků - zapojte se zdarma

28. 5. 2020

Nová kampaň zacílená na regionální soběstačnost pod názvem Regiony sobě! jde do další fáze. Místní akční skupiny vytvořily on-line tržiště regionálních producentů, výrobců, řemeslníků a poskytovatelů služeb, na němž se mohou propagovat i subjekty z Hranicka a to zcela zdarma.

MAS vybrala k získání podpory 7 projektů v rámci Výzvy č.5 MAS-PRV

26. 5. 2020

Výbor MAS na svém jednání 26.5.2020 potvrdil doporučení Výběrové komise MAS a vybral k podpoře celkem 7 projektů, 5 z Fiche 11 a po jednom z Fiche 12 a 14.

Hranicko sobě!

30. 4. 2020

Jiná doba žádá jiný přístup. Zkusme se teď zaměřit mnohem více na svůj vlastní region. Poznávejme ho na výletech, propagujme ho u svých známých, kupujme místní výrobky, zapojme se do činnosti spolků či jako dobrovolníci. Takto můžeme výrazně pomoct Hranicku postavit se opět na nohy! Prosíme sdílejte a šiřte dál, díky.

V 7. výzvě dotačního programu MAS-OPZ na Sociální podnikaní (neinvestiční podpora) II. se podařilo vybrat úspěšného žadatele.

30. 4. 2020

V dubnu MAS Hranicko provedla výběr žádosti o podporu, podané do 7. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na Sociální podnikaní (neinvestiční podpora) II.

MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele v 8. výzvě Socialní podniky II.

17. 3. 2020

MAS Hranicko v březnu provedla výběr žádosti o podporu, podané do 8. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Sociální podniky II. Výzva na toto opatření byla vyhlášena již podruhé a nyní byl podán jeden úspěšný projekt Máme zelenou – máme šanci – Hranická rozvojová s.r.o.