Aktuality

MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele v 8. výzvě Socialní podniky II.

17. 3. 2020

MAS Hranicko v březnu provedla výběr žádosti o podporu, podané do 8. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Sociální podniky II. Výzva na toto opatření byla vyhlášena již podruhé a nyní byl podán jeden úspěšný projekt Máme zelenou – máme šanci – Hranická rozvojová s.r.o.

10. Výzva programu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. uzavřena, podáno 7 Žádostí o podporu.

3. 3. 2020

MAS Hranicko o půlnoci z 2. na 3.3.2020 uzavřela 10. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. Podáno bylo celkem 7 Žádostí o podporu s celkovým objemem 11 453 712 Kč způsobilých výdajů, což je převis cca o 27% nad alokací Výzvy.

Výzva č.5 programu MAS-PRV uzavřena, podáno 24 projektů

3. 3. 2020

S mimořádným zájmem zemědělců se setkala aktuálně uzavřená Výzva č.5 dotačního programu MAS-PRV. Podáno bylo celkem 24 Žádostí o dotaci, z toho hned 20 projektů do Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků

Obě cyklostezky podpořené ze SCLLD MAS Hranicko úspěšně proplaceny

25. 2. 2020

V minulých dnech a týdnech byly úspěšně ukončeny administrace Žádostí o platbu u obou projektů na stavbu cyklostezek, které byly podpořeny v rámci Strategie CLLD MAS Hranicko, dotační program MAS-IROP.

Chcete se "něco" dozvědět o výuce matematiky Hejného metodou?

5. 2. 2020

Workshop pro veřejnost na téma Hejného matematika, pondělí 17. února 2020 od 16:30 v Hotelu Centrum

7. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy II. uzavřena, podány 2 projekty

4. 2. 2020

Dne 4.2.2020 ráno byla uzavřena 7. Výzva dotačního programu MAS-IROP "Bezpečnost dopravy II." s alokací 3 742 271 Kč celkových způsobilých výdajů.

I naše děti potřebují hranice

3. 2. 2020

Workshop pro veřejnost se speciální pedagožkou a psycholožkou Mgr. Lenkou Bínovou

Sběr žádostí do OPŽP ukončen

31. 1. 2020

MAS Hranicko v pondělí 6.1. uzavřela 3. Výzvu „Realizace ÚSES“ a 4. Výzvu „Sídelní zeleň“ dotačního programu MAS-OPŽP. Nebyla podána žádná žádost o podporu.

MAS Hranicko přebírá koordinaci značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

27. 1. 2020

MAS Hranicko tímo oznamuje, že provozně od 1.1.2020, oficiálně pak od 19.3.2020 (po přijetí členem Asociace regionálních značek) přebírá od Hranické rozvojové agentury koordinaci značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Ke změně dochází po vzájemné dohodě obou organizací stvrzené usnesením Valné hromady MAS Hranicko z 17.9.2019 a správní rady Hranické rozvojové agentury z 23.10.2019.

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.5 dotačního programu MAS-PRV

20. 1. 2020

AKTUALIZACE 21.1.2020: MAS Hranicko je nucena kvůli podmínkám Programu rozvoje venkova z této Výzvy vypustit Fichi 13 Drobné podnikání, která bude přesunuta do následující Výzvy v květnu 2020. Zdůvodnění níže. Od 22.1. až do 28.2.2020 mají prostor zemědělci, výrobci potravin a podnikatelé v cestovním ruchu na podání Žádostí o dotaci v rámci vyhlášené Výzvy č.4 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 3 380 845 Kč, podpořeny tak budou projekty s celkovými výdaji přes 7 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat do 28.2.2020 včetně, kdy bude Výzva uzavřena.