Aktuality

Vše o podpoře začínajících učitelů na jednom místě

24. 5. 2023

Model systému podpory začínajících učitelů vznikal v rámci projektu SYPO 5 let ve spolupráci s desítkami učitelů z 250 škol a v českém vzdělávacím systému nemá konkurenci.

100 podaných žádostí v NZÚ Light

23. 5. 2023

V pořadí už stou žádost podala MAS Hranicko v rámci programu Nová zelená úsporám Light. Jubilejním stým žadatelem se stal p. Vilímek ze Středolesí, který se zároveň stal i prvním žadatelem o dotaci na ohřev vody.

Certifikační komise udělila známku kvality „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ 1 výrobku z Hranicka

19. 5. 2023

Další výrobce z regionu Hranicko může označovat své výrobky značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Jejich počet se tak rozrostl na 27 výrobků od 22 výrobců.

Tematické pracovní setkání ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji

18. 5. 2023

konané v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III pod záštitou RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., uvolněného člena Rady Olomouckého kraje.

Konference Jak společně podporovat efektivní profesní učení učitelů!

18. 5. 2023

Online konference pořádaná Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ je jednou z celé série vzdělávacích akcí a panelových diskuzí, které se týkají systému vedení a podpory pro mateřské a základní školy.

Krajská setkání - představení Středního článku podpory

18. 5. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začíná od 1.7.2023 realizovat projekt Střední článek podpory. Jeho činnost tak rozšiřuje ze současných dvou pilotních okresů do všech krajů v ČR.

Máme první informace k dotačnímu programu MAS-SZP 2021+ (dříve MAS-PRV)

15. 5. 2023

Nedávno byly ze strany MZe zveřejněny první detailnější informace k dotačnímu programu MAS-SZP (tedy Společná zemědělská politika), který pod novým názvem naváže od roku 2024 na stávající dotační program MAS-PRV (tedy Program rozvoje venkova).

MAS vyhlašuje Výzvu č.11 MAS-PRV pro zemědělce, obce a spolky

10. 5. 2023

MAS Hranicko dne 15.5.2023 vyhlásí Výzvu č.11 dotačního programu MAS-PRV se 2 vyhlášenými Fichemi: F11 Rozvoj zemědělských podniků Drobné podnikání s alokací 659 189,- Kč F20 Obnova vesnic, oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven s alokací 1 862 053,- Kč Uzávěrka Výzvy č.11 je stanovena na 20.6.2023

Komunitní setkání v Lavině - Jídlo pro děti

4. 5. 2023

Dne 18. 3. 2023 proběhlo komunitní setkání v prostorách Laviny v Hranicích. V rámci projektu Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+, díky podpoře z Evropské Unie. Tématem, které si ženy předem zvolily, byla příprava jídel pro děti aneb jak uvařit pro děti tak, aby strava byla vyvážená a zároveň bylo rychle hotovo.

MAS vybrala ve Výzvě č.10 MAS-PRV k získání podpory 11 projektů

27. 4. 2023

5 investic u drobných podnikatelů a 6 podpořených škol, takový je výsledek Výzvy č.10 dotačního programu MAS-PRV, v níž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele z regionu více jak 3 miliony Kč.