Aktuality

DOTAZNÍK PRO OBYVATELE REGIONU HRANICKO - prosinec 2020/únor 2021

8. 1. 2021

MAS Hranicko spustilo dotazníkové šetření (www.regionhranicko.cz/dotaznik) mezi obyvateli regionu Hranicko, ke zjištění jejich spokojenosti, názorů a vizí se životem v regionu. Dotazník je důležitou součástí vzniku zásadního materiálu STRATEGIE ROZVOJE REGIONU HRANICKO 2021-2027.

Společný dárek pro seniory

18. 12. 2020

Tak se jmenuje vánoční projekt, který vznikl pod záštitou Místního akčního plánu II (MAP II).

Seminář pro příjemce - OPZ

7. 12. 2020

MAS Hranicko informuje o konání semináře pro příjemce v Operačním programu zaměstnanost (OPZ).

3. číslo Zpravodaje MAP pro Hranicko II

27. 11. 2020

V listopadu vyšlo nové číslo zpravodaje MAP pro Hranicko II.

Vzdělávací akce v rámci projektu MAP pro Hranicko II

27. 11. 2020

V rámci projektu MAP pro Hranicko II se snažíme pořádat aktivity na míru regionu.

11. a 12. Výzva programu MAS-IROP uzavřeny, podány 3 Žádosti o podporu.

14. 10. 2020

MAS Hranicko dne 6.10.2020 uzavřela 11. Výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. s 2 podanými Žádostmi o podporu a 12. Výzvu MAS-IROP Cyklodoprava II. s 1 podaným projektem.

MAS vybrala k získání podpory 1 projekt 7. výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy II.

14. 10. 2020

Do výzvy byly podány celkem 2 projekty, bohužel u žadatele obec Všechovice nebyly splněny podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Podpořena tak bude pouze dotace na výstavbu chodníků v místní části Kunčice.

6 základních škol uspělo v 10. Výzvě dotačního programu MAS-IROP. Vybaví odborné učebny za víc jak 8 milionů korun.

13. 10. 2020

Výbor MAS Hranicko na svém posledním jednání schválil doporučení Výběrové komise a vybral k získání dotace hned 6 projektů základních škol z regionu. Bohužel kvůli převisu zájmu nemohla být uspokojena 7. žádost v pořadí.

MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele v 9. výzvě Sociální bydlení.

9. 10. 2020

MAS Hranicko v září provedla výběr žádostí o podporu, podané do 9. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Sociální bydlení. Výzva na toto opatření byla vyhlášena poprvé a byl podán a vybrán jeden projekt „ Sociální byty na čísle 185 v Bělotíně - Obec Bělotín“

MAS získala dalších 10 milionů Kč z PRV a už ví, jak je využije.

25. 9. 2020

MAS Hranicko díky úspěšnému čerpání v dotačním programu MAS-PRV získala od Ministerstva zemědělství dodatečnou alokaci 10,2 milionů korun, které rozdělí mezi koncové žadatele v roce 2021. Na jednání Valné hromady MAS 22.9.2020 došlo k dohodě na využití financí v konkrétních podporovaných oblastech.