Aktuality

Termokamery ve výuce STEM předmětů

23. 2. 2024

To byl název workshopu, který proběhl v úterý 20. února 2024 v rámci projektu MAP pro Hranicko IV na ZŠ Struhlovsko v Hranicích.

MAS vybrala ve Výzvách č. 1 a 2 MAS-IROP k získání podpory 10 projektů škol a sociálních služeb

23. 2. 2024

6 podpořených základních škol a 4 poskytovatelé sociálních služeb, takový je výsledek prvních dvou výzev dotačního programu MAS-IROP, v nichž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele z regionu téměř 15 milionů Kč.

Výzva č. 1 programu MAS-OPTAK uzavřena, podáno 5 Žádostí o dotaci

19. 2. 2024

MAS Hranicko dne 13.2.2024 uzavřela Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-OPTAK určeného na podporu malého a středního podnikání. Ve Výzvě tak došlo k nedočerpání alokace v částce 436 650,- Kč, která bude přičtena k necelým 3 milionům korun připraveným pro druhou Výzvu programu v roce 2025.

MAS schválila 2 sady kritérií dotačního programu MAS-SZP pro zemědělce a obce/spolky

13. 2. 2024

MAS Hranicko opět pokročila v přípravě spuštění dotačního programu MAS-SZP (dříve MAS-PRV) a to schválením sady preferenčních kritérií pro Fiche, jež budou vyhlášeny cca v březnu/dubnu 2024 ve Výzvě č.1 MAS-SZP. Jedná se o Fichi 1 ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ a Fichi 5 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ oblast a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven

Termokamery do škol

12. 2. 2024

V MAPu II jsem si vyzkoušeli, že využívat termokamery ve výuce je pro pedagogy i žáky zábavné a přínosné.

Kroužek pro předškoláky, setkávání rodičů dětí s postižením a podpora pedagogů

5. 2. 2024

To jsou aktivity, které bude realizovat pracovní skupina pro rovné příležitosti v rámci projektu MAP pro Hranicko již s pořadovým číslem IV, který realizuje Místní akční skupina (MAS) Hranicko z. s..

MAS schválila další podklady dotačního programu MAS-IROP pro památky a hasiče

5. 2. 2024

Valná hromada MAS Hranicko na jednání 30.1.2024 schválila sadu preferenčních kritérií pro Výzvu č.3 "Revitalizace kulturních památek", rozhodla o navýšení alokace pro Výzvu č.4 "Pořízení požární techniky" a také schválila podporované typy techniky a limity způsobilých výdajů pro tuto techniku.

Přijímáme žádosti o značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, uzávěrka je 29. 2. 2024

1. 2. 2024

MAS Hranicko z. s. vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnerem Olomouckým krajem XI. Výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.

Budeme si hrát!

30. 1. 2024

V rámci projektu MAP pro Hranicko IV je jednou z implementačních aktivit neformální setkávání pedagogů se zaměřením na určitou oblast.

Výběrové řízení na pracovní pozici ENERGETICKÝ PORADCE

25. 1. 2024

MAS Hranicko z. s. hledá osobu na pracovní pozici Energetického poradce. Přihlášku k výběrovému řízení, stručný motivační dopis a životopis zasílejte do 15.2.2024 na e-mail: mas@regionhranicko.cz. Dotazy: Mgr. František Kopecký, 773583020