ID datové schránky

qsd7v6h

 

Sídlo, fakturační a poštovní adresa

MAS Hranicko z. s.
Tř. 1. máje 328
753 01 Hranice

IČ:  270 179 15
Číslo účtu:  1891956309/0800
E-mail:  mas@regionhranicko.cz

 

Otevírací doba kanceláře

Každý pracovní den od 8 do 15 hodin kromě dovolených a mimořádných pracovních cest.

Konzultační hodiny každý den od 9 do 11 hodin, případně po telefonické domluvě.

Mgr. František Kopecký

Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD

Telefon:(+420) 773 583 020
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Detaily

Žaneta Rosová, DiS.

asistentka MAS/ finanční manažerka MAP

Telefon:(+420) 604 171 009
E-mail:z.rosova@regionhranicko.cz

Detaily

Mgr. Hana Gaďurková

animátorka škol/koordinátorka MAP

Telefon:(+420) 773 593 020
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Detaily

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

hlavní manažerka projektu MAP

Telefon:(+420) 731 523 477
E-mail:v.zavrska@regionhranicko.cz

Detaily

Bc. Olga Vilímková

manažerka MAS

Telefon:+420 731 456 266
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz

Detaily

Vojtěch Skácel

Předseda Výboru MAS

Telefon:(+420) 731 646 336
E-mail:rakow@seznam.cz