MŠMT vyhlásilo program na podporu práce s dětmi a mládeží

15. 10. 2019

 


Podpora MŠMT bude zaměřena na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO. V rámci programu budou podporovány tyto činnosti:


 


·    - vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro organizované a neorganizované děti a mládež, 


 


·        - významné celostátní akce určené dětem a mládeži,


--    - odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,


      - vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,


      - rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,


      - mezinárodní spolupráce dětí a mládeže


 


 Účelem poskytované dotace je zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže, zkvalitňování a rozvoj nabídky neformálního vzdělávání, zkvalitňování podmínek pro organizace pracující s dětmi a mládeží.


 


Upřednostněny budou zejména projekty, které se zaměří na podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže (podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.).


 


Podpora je rozdělena do 4 programů:


 


1. program je určen pouze pro NNO, které získaly titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi
a mládeží“ na základě výzvy ministerstva, a to nejpozději v roce podání žádosti. Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce
s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží a zároveň stabilizace a rozvoj organizací, které dlouhodobě a kvalitně pracují s dětmi a mládeží na celostátní nebo nadregionální úrovni.


 


2. program je určen pro střešní organizace, které zajišťují činnost na celostátní nebo krajské úrovni.


 


3. program určen NNO s pobočnými spolky - pro NNO pracující s dětmi a mládeží, které mají jeden a více pobočných spolků a nesplňují podmínky pro program č. 1. Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží.


 


4. program je určen pro NNO bez pobočných spolků. Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží.


 


Požadovaná výše dotace na projekty s místní nebo regionální působností musí být v rozmezí 100 000 – 250 000 Kč. Vyšší dotaci než 250 000 Kč je možné získat pouze na projekty s celostátním či nadregionálním dopadem. Celostátní či nadregionální dopad musí být v projektu jasně popsán.


 


Žádosti se podávají do 31.10.2019.


 


Budete-li mít zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.


 


 


  


 


 

Autor:Marcela Tomášová
E-mail:m.tomasova@regionhranicko.cz