Grantový program 2008

Nositel programu

Mikroregion Hranicko

Cíl programu

Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných firem regionu Hranicko (Cement Hranice a.s., SSI Schäfer s.r.o., Váhala a spol. s.r.o. a Železo Hranice) v roce 2008 jako pilotní program, který testuje spolupráci zapojených subjektů za účelem nalezení nové formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro podporu kulturních a sportovních akcí na Hranicku. Cílem Grantového programu je nejen obohatit nabídku kvalitních kulturních a sportovních akcí na území regionu Hranicko, ale i zvýšit jejich kvalitu.

Rozpočet projektu:500 000 Kč
Výše dotace:300 000 Kč

Popis programu

Grantový program regionu Hranicko se v roce 2008 realizuje jako pilotní. Jeho nedílnou součástí je kromě koordinace grantového programu, podpory konání kulturních a sportovních akcí též celá škála doprovodných aktivit, které mají za cíl zkvalitňování kulturního a sportovního života regionu. Úspěšný žadatel je povinen se na těchto aktivitách podílet aktivní spoluprácí a finančním příspěvkem. Tyto doprovodné aktivity tvoří především:

  • vytištění a distribuce speciálního propagačního letáku s přehledem všech podpořených akcí
  • prezentace podpořených akcí na webu www.regionhranicko.cz, www.hranicko.eu
  • prezentace podpořených akcí v tištěných, internetových, rozhlasových a televizních médiích v regionu
  • odborné semináře pro organizátory sportovního a kulturního života s tématy propagace, autorské právo, účetnictví ad.
  • vydání publikace/praktické příručky Umělci a umělecké soubory na Hranicku určené především pořadatelům kulturních a společenských akcí v regionu.

Grantový program bude oficiálně vyhlášen 20. června 2008.

Termín realizace

Zahájení:červen 2008
Ukončení:prosinec 2008