Cesta ke vzdělání v regionu Hranicko

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení informovanosti co nejširší skupiny obyvatel, zástupců obcí a institucí z regionu.

Rozpočet projektu:233 200 Kč
Výše dotace:233 200 Kč

Popis projektu

Vzdělání je zdrojem efektivity, inovací a nových aktivit, které pomáhají zlepšovat podmínky života na Hranicku. Z tohoto důvodu budou semináře projektu Cesta k vzdělání v regionu Hranicko úzce navázány na priority Strategie rozvoje regionu, která vznikla jako vodítko pro přípravu a realizaci projektů. Každá vzdělávací aktivita bude organizována v souladu s potřebami cílových skupin z řad zástupců obcí, firem a institucí z Hranicka
Tématicky jsou vzdělávací akce rozděleny do 3 oblastí, na závěr bude realizována studijní cesta.

A/  Nové trendy rozvoje venkova  – náplní těchto seminářů jsou aktuální témata rozvoje venkova v souvislosti s realizací Osy III Programu rozvoje venkova ČR. Účastníci si budou moci vyslechnout, ale i naučit nové formy realizace projektů v klíčových tématech rozvoje regionu. 

B/ Rozvoj podnikání a ekonomika projektu – semináře jsou zaměřeny na podnikatelský plán, ekonomické ukazatele, na dotační příležitosti pro malé a střední podnikatele. Cílovými skupinami jsou jednak projektoví manažeři pracující v různých institucích v oblasti přípravy a realizace projektů, kteří získaných znalostí využijí při přípravě projektů, další cílovou skupinou jsou malí a střední podnikatelé regionu Hranicko.

C/ Příprava projektu, projektové řízení – tyto semináře jsou zaměřeny na přípravu projektu, komunitní plánování, realizace projektu a projektové řízení, monitoring a hodnocení realizace projektu. Cílovými skupinami jsou jednak projektoví manažeři zapojení do příprav a realizace projektů financovaných z fondů Evropské unie v regionu Hranicko, ale i další zástupci instituců z regionu.

D/ Studijní cesta bude praktická část vzdělávacího programu a proběhne ve vybraném regionu, který realizuje projekty v oblastech osy III Programu rozvoje venkova ČR. Účastnící studijní cesty se nejen prohlédnou výstupy projektů, ale seznámí i s formami jejich udržitelnosti. Studijní cesta bude zaměřena na obnovitelné zdroje energie, využívání kulturního a přírodního dědictví a rozvoj podnikání.

Termín realizace

Zahájení:červenec 2009
Ukončení:březen 2010