Cyklostezka Bečva - k.ú. Černotín, k.ú. Ústí

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je dobudovat chybějící úsek Cyklostezky Bečva.

Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost pro cyklodopravu a odvést cyklisty z komunikací I. a II. třídy.

 

 

Rozpočet projektu:106 240 529 Kč
Výše dotace:98 965 788 Kč

Popis projektu

Celá akce byla od začátku plánována ve dvou etapách, v katastrálním území obce Černotín a Ústí.

I. etapa je lávka mezi Ústím a Černotínem. Lávka je unikátní a na žádném dalším místě v České republice podobnou nenajdete. Jedná se o visutou konstrukci, jejíž mostovku tvoří prefabrikované železobetonové segmenty zavěšené přes závěsy na nosné kabely, které jsou kotvené do ocelových kotev na pylonech tvaru písmene „V“. Rozpětí hlavního pole je 105,0 m, délka lávky cca 145,0 m, šířka mostovky 5,25 m.

II. etapa je cyklostezka od Lávky po stávající cyklostezku na katastru Hranic.

Jedná se o nadregionální akci, jejichž výsledek nebude sloužit nejen místním občanům, ale zejména cykloturistům, kteří v hojné míře využívají Cyklostezku Bečva - od jejich pramenů vsetínské a rožnovské Bečvy, přes soutok ve Valašském Meziříčí a soutok Bečvy s Moravou.

Jedná se o náročnou akci, kterou na sebe vzaly obce Černotín a Ústí, které jsou členské obce mikroregionu Hranicko. Na jejich bedrech je také dofinancování celé akce.

 

Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury - 80.465.788,- Kč

Dotace z Olomouckého kraje - 12.500.000,- Kč

Dotace z města Hranice - 6.000.000 Kč.

Poděkování patří všem, kteří se na stavbě finančně podíleli.

Termín realizace

Zahájení:září 2020
Ukončení:červen 2023