Cyklotrasa Po stopách využívání vodní a větrné energie

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Vybudování tematické cyklotrasy spojující místa zachovalých i už zaniklých vodních a větrných mlýnů na Hranicku.

Popis projektu

Podrobnosti o cyklotrase, trasách, aktivitách i soutěži Mlynářský krajánek stejně jako fotogalerie krajiny, obcí a cyklistických akcí naleznete na webu cyklotrasy www.regionhranicko.cz/cyklotrasa

Termín realizace

Zahájení:květen 2005
Ukončení:květen 2006