Dobudování Cyklostezky Bečva - Hustopeče nad Bečvou - Špičky

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění povrchu cyklostezky Bečva ve vybraných úsecích na katastrální územích obcí Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Špičky a instalce značení podél cyklostezky.

Rozpočet projektu:9 630 228 Kč
Výše dotace:7 222 671 Kč

Popis projektu

Projekt řeší dobudování Cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - od katastru Hustopečí nad Bečvou, kde cyklostezka bude navazovat na část cyklostezky, kterou buduje Valašské Meziříčí, přes Milotice nad Bečvou po Špičky - lokalita na Kačena, kde dále pokračuje po území Skaličky. Celá Cyklostezka Bečva je páteřní cyklotrasou, která vede od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy přes její soutok v Bečvu až po soutok s Bečvy s Moravou. V tomto rozsahu měří cyklostezka na 141 km. Ve většině úseků je dokončená a plně fungující, v některé úseky jsou vedeny provizorně za zvýšené bezpečnosti a za příznivého počasí. To je právě případ řešeného úseku od Hustopečí nad Bečvou po Špičky. Pro zvýšení bezpečnosti a zejména pro dobrou průjezdnost tohoto úseku je třeba nejen doplnit dopravní značení a vybudovat přejezd přes frekventovanou silnici, ale dále je třeba zrekonstruovat stávající místní polní cesty a stezky, aby byla Cyklostezka Bečva průjezdná.

Termín realizace

Zahájení:prosinec 2011
Ukončení:říjen 2012