Grantový program regionu Hranicko 2023

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Grantový program regionu Hranicko je připravován a realizován ve spolupráci Mikroregionu Hranicko a významných firem sídlících na Hranicku a je výrazem společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v našem regionu. Cílem programu je nejen obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež na území regionu Hranicko, ale i zvýšit jejich kvalitu a vzájemnou provázanost. Program poskytuje jednorázové příspěvky na zorganizování akce vybraným žadatelům, které naplňují podmínky programu. 
 
V roce 2023 jsou do projektu zapojeny tyto subjekty:
 
Mikroregion Hranicko
Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.
Cement Hranice, akciová společnost
CS STEEL a.s.
DEMSTAV group, s.r.o.
KUNST spol. s r.o.
SSI Schäfer s.r.o.
TONDACH Česká republika s.r.o.
VÁHALA a spol. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků

Rozpočet projektu:270 000 Kč

Popis projektu

V roce 2023 se Grantový program bude zaměřovat na akce, do kterých jsou zapojovány děti a mládež. Podle tohoto principu byly koncipovány oblasti podpory:

A. Akce zaměřená na Environmentální výchovu a vzdělávání dětí a mládeže na základních a středních školách (mezi podporované akce budou patřit exkurze, sportovní a zábavné akce s tématikou EVVO, výtvarné a umělecké soutěže apod.)

B. Akce rozvíjející tvůrčí a sportovní potenciál dětí a mládeže (hudební a sportovní akce podporující hudební tvořivost dětí, akce zaměřené na místní řemesla apod.

C. Akce podporující obnovu místních tradic a zvyků (tradiční akce, výstavy, hudební akce)

D. Významné akce přesahující území jedné obce (turnaje, sportovní klání, soutěže)

Vhodnými žadateli jsou právnické osoby (nadace, spolky, zájmová sdružení, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, školy).

V letošním ročníku bude mezi žadatele rozděleno celkem min.270 000,- Kč, přičemž maximální výše příspěvku na jednu akci je 15 000,- Kč. 

Podrobné informace o pravidlech Grantového programu regionu Hranicko 2023 naleznete v příloze pravidla programu a žádost v levé části stránky. 

V případě jakýchkoli dotazů využijte kontaktů níže.

Termín realizace

Zahájení:duben 2023
Ukončení:březen 2024

Dokumenty ke stažení