Kompostéry 2020

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je nevzniknutí odpadu, tj. snížení množství komunálního odpadu v zapojených obcích mikroregionu Hranicko a uložení BRO v kompostérech v domácnostech.

Rozpočet projektu:739 007 Kč
Výše dotace:624 750 Kč

Popis projektu

Projekt řeší pořízení 175 ks kompostérů o velikosti 1000-1200 l pro kompostování BRKO a BRO v domácnostech.

Termín realizace

Zahájení:srpen 2021
Ukončení:září 2021