Kompostování v domácnostech

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je třídit a ukládat biologicky rozložitelný odpad vytvořený v domácnostech a tím snížit produkci komunálního odpadu, do kterého je v současné době ukládána i část BRO, který občané doma nekompostují.

Rozpočet projektu:930 000 Kč
Výše dotace:837 000 Kč

Popis projektu

Projekt spočívá v pořízení kompostérů právě pro domácnosti, které budou mít kompostér uložen na svém pozemku - zahradě a budou do něj ukládat biologicky rozložitelný odpad. Vzniklý kompost poté dále využijí ve svých domácnostech - na zahrádkách.

Termín realizace

Zahájení:únor 2012
Ukončení:duben 2012