Kontejnery pro oddělený sběr odpadů

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace systému odděleného sběru odpadů v Olomouckém kraji. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich třídění o 137 tun za rok.

Rozpočet projektu:904 475 Kč
Výše dotace:730 363 Kč

Popis projektu

Pořízení kontejnerů pro oddělený sběr odpadů.

Termín realizace

Zahájení:srpen 2017
Ukončení:listopad 2018