Podpora meziobecní spolupráce

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko, Svaz měst a obcí ČR

Cíl projektu

Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. Z dlouhodobého hlediska chceme docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Popis projektu

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod.
 

12. 6. 2014 byl ze strany SMO schválen Souhrnný analytický dokument za tři zpracované oblasti.

17. 6. 2014 proběhlo 1. oficiální setkání starostů z ORP Hranice. Na tomto setkání bylo schváleno 4 volitelné téma, které se bude v rámci projektu zpracovávat. Téma má název Zaměstnanost a podpora podnikání. Zápis z jednání a prezentace je v příloze. 


Termín realizace

Zahájení:říjen 2013
Ukončení:květen 2015