Podpora zaměstnanosti na Hranicku

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšit situaci v nezaměstnanosti mezi cílovými skupinami.

Rozpočet projektu:6 047 275 Kč
Výše dotace:5 744 911 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je cílená podpora pro osoby z cílových skupin, která povede ke zlepšení postavení těchto osob na trhu práce. Osoby z cílové skupiny získají adaptační pracovní místa, v rámci kterých si osvojí pracovní návyky, obdrží motivační, psychologické a finanční poradenství, absolvují praktické kurzy a budou mít možnost získat rekvalifikaci. Celkem bude vytvořeno 10 adaptačních pracovních míst u žadatele a v průběhu projektu bude podpořeno minimálně 10 osob.

Termín realizace

Zahájení:únor 2020
Ukončení:únor 2022