Pracujme pro naše obce a vzdělávejme se

Evropský sociální fond v ČR

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Projekt řeší nezaměstnanost a sociální integraci osob ohrožených sociálním vyloučením a odstraňuje bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Předmětem projektu je vytvoření pracovních míst s podporou motivace k práci, k získání pracovních návyků a zvýšení sebevědomí s přispěním poradenství pro účastníky projektu a zvyšováním kvalifikace a pracovních dovedností s využitím rekvalifikací. Pracovníci budou pracovat na jednotlivých zapojených obcích, ve většině případů min. po dvou, kteří budou dále v pracovním kolektivu s dalšími pracovníky obce. Společně tak vytvoří pracovní tým, kde si budou navzájem předávat své pracovní zkušenosti.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Rozpočet projektu:7 057 392 Kč
Výše dotace:5 917 392 Kč

Popis projektu

Projekt se skládá ze 4 hlavních aktivit:

Aktivita 01 - Pracovní program

Aktivita 02 - Motivace

Aktivita 03 - Poradenství

Aktivita 04 - Rekvalifikace

Počet zapojených účastníků - 20, a to z cílové skupina osob nad 50 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Zhodnocení

Projekt byl ukončen 31.3.2014. V rámci projektu vzniklo 20 pracovních míst, pracovní místo získalo 23 účastníků, a to na 20 měsíců. V rámci projektu získalo rekvalifikace 14 účastníků, a to práce s motorovou pilou a křovinořezem, další 6 účastníků se účastnilo kurzu: Pracovník úržby veřejné zeleně, Pracovník v sociálních službách, Řidičský průkaz na traktor, osvědčení pro práci s motorovým vozíkem. V rámci projektu probíhalo i poradenství a motivační kurzy, jichž se všichni pracovníci zúčatnili.

Termín realizace

Zahájení:květen 2012
Ukončení:únor 2014