Předcházení vzniku odpadů 2023

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Hlavním cílem je předcházení vzniku odpadů - pořízení kompostérů, štěpkovačů, nádob na tříděný odpad (plast a papír) a velkoobjemových kontejnerů. S cílem lépe třídit odpad.

Rozpočet projektu:4 826 724 Kč
Výše dotace:3 957 913 Kč

Popis projektu

Pořízení 560 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad do domácností.

Pořízení 3 štěpkovačů pro snažší uložení biologicky rozložitelného odpadu.

Pořízení 3 ks velkoobjemových kontejnerů pro tříděný odpad.

Pořízení 1100 ks nádob na tříděný odpad - plast, papír.

Termín realizace

Zahájení:duben 2023
Ukončení:prosinec 2023